För en cirkulär och hållbar Bilåtervinning!

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund ändamål är att skapa de bästa förutsättningarna för dess medlemmar genom information, kompentensutveckling, rådgivning och opinionsbildning i syfte att öka återanvändningen och återvinningen av bildelar från uttjänta fordon och därigenom skapa cirkulära flöden som bidra till ett mer hållbart samhälle.

”När du lämnar din uttjänta bil till våra medlemmar tas den om hand på ett miljöriktigt och säkert sätt och därigenom bidrar du till ett cirkulärt och hållbart samhälle” – Andreas Frössberg, VD för SBR

Hitta din Bildemonterare! Se video om SBR-Service

Sök begagnade bildelar!

Behöver du en reservdel då är en begagnad del en väldigt bra lösning både ekonomiskt och miljömässigt. Letar du efter begagnade bildelar så har vi några länkar!

Läs mer här!

Bli medlem i SBR!

Vår målsättning är att hjälpa våra medlemmar att öka återanvändningen av bildelar och återvinningen av uttjänta bilar. Vi arbetar för att säkerställa en bra ekonomisk stabilitet för medlemsföretagen, men också för att infria kravet i Bilskrotningsförordningen (2007:186) om en bättre miljö.

Läs mer här

Ska du skrota din bil!

Läs mer om vad du behöver göra för att skrota din uttjänta bil och vart du hittar din SBR anslutna Bilåtervinnare. Alla SBR medlemmar är auktoriserade och tredjeparts certifierade!

Läs mer

SBR:s utbildningsportal

Här finns bransch specifika utbildningar samt även generella utbildningar som miljö -och chefsutbildningar för medlemsföretag som hjälper dig och ditt företag att utvecklas. Kontakta oss på utbildning@sbrservice.se för att ta reda på hur ditt företag kan få tillgång till vår utbildningsportal!

Gå till utbildningsportalen!

Branschcertifiering

SBR Branschcertifiering är ett frivilligt bransch anpassat ledningssystem för bildemonterare. Det syftar till att bransch företagen som uppnår en certifiering skall ha ett systematiskt och förbättrings inriktat arbetssätt för sitt miljö- kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

De företag som är med i förbundet har lägre kostnader för branschcertifieringen.

Läs mer och ta del av vår branschcertifiering

Nordisk bilåtervinning

Nordisk Bilåtervinning är en branschtidning för bilåtervinnare i Sverige, Norge, Danmark som utkommer 4 gånger om året.

Tidningen trycks i 2.500 exemplar och distribueras förutom till bildemonterare i Europa och Norden även till bilimportörer, bilverkstäder, försäkringsbolag, myndigheter, politiker och kommuner i Sverige!

Du hittar alla utgivna nummer av Nordisk Bilåtervinning här!

Fördelar med att vara SBR-medlem

Många bra lösningar för dig som Bilåtervinnare.

SBRs huvuduppgift är att verka för en god utveckling av branschen i samverkan med myndigheter och andra aktörer. Vi jobbar för en sund utveckling av bilåtervinningen i Sverige och bevakar våra medlemmars intressen i dessa frågor. Vår målsättning är att hjälpa våra medlemmar att öka bilåtervinningen och återanvändningen av bildelar. Vi arbetar för att säkerställa en bra ekonomisk stabilitet för medlemsföretagen, men också för att infria kravet i Bilskrotningsförordningen (2007:186) om en bättre miljö.

Har du råd att stå utanför?
Att fler medlemmar ger en starkare röst är ett känt fenomen, att dessutom kunna koppla det till lägre företagskostnader gör medlemskapet till en bra investering. De mervärden som medlemskapet ger dig, förutom att du bidrar till att stärka rösten för Bilåtervinningsbranschen är att kunna sänka dina kostnader.

Vår förhoppning är att detta tillsammans med vår traditionella verksamhet skall ge dig god inblick i att medlemskap i ditt branschförbund är till din fördel och investering för framtiden.

Läs mer här

Kalender

Här nedan ser ni våra kommande events

Våra samarbetspartners

Tack för att ni bistår SBR och dess medlemmar med Ert intressemedlemskap och satsar på bilåtervinningsbranschen med produkter, tjänster och innovation som kan hjälpa till att utveckla branschen och dess företag inom alla affärsområden!

Våra samarbetspartners

Tack för att ni bistår SBR och dess medlemmar med Ert intressemedlemskap och satsar på bilåtervinningsbranschen med produkter, tjänster och innovation som kan hjälpa till att utveckla branschen och dess företag inom alla affärsområden!

Vill ni bli intressemedlem i SBR, läs mer här!