BilRetur

BilRetur är ett nationellt nätverk av bildemonterare, som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem. BilRetur har bildats av Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och Stena Recycling för att morgondagens lagkrav på återvinning av uttjänta bilar ska infrias.

Från 2015 krävs att minst 95 % av bilens vikt återvinns och/eller återanvänds.

Med gemensamma krafter arbetar BilRetur för att nå återvinningsmålet. Ingen part kan på egen hand säkerställa att målen uppnås. Med långsiktig samverkan kan processer och rutiner utvecklas som gör det möjligt.

BilRetur står för en viktig del av framtidens lösningar. Genom forskning och utveckling får medlemmarna möjlighet att långsiktigt utveckla sin verksamhet. En kvalitetssäkrad och miljöriktig återvinning är målen för BilRetur. Nätverket har etablerats och täcker hela landet. Aktörer i hela kedjan som bildemonterare, återvinningsföretag, branschorganisationer, försäkringsbolag och myndigheter samverkar alla med BilRetur.

För samhället och miljön innebär det att fordon kan återvinnas på ett både klimatsmart och resurssnålt sätt.

Ni kan läsa mer i BilReturs folder eller kan ni besöka BilReturs hemsida.