Bli medlem

Ansök nedan om att bli medlem i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Beslut om inträde i förbundet tas av styrelsen i SBR vid närstående styrelsemöte.

  Företagsuppgifter

  Kontaktuppgifter

  Bifoga dokumentation

  Bifoga kopia på:

  • Företagets registreringsbevis (för AB, HB, KB eller Enskild firma)
  • Länsstyrelsens auktorisationsbeslut.
  • Kommunens råd och anvisningar för verksamheten.
  • Att man är miljöcertifierad, tredjeparts revision. (Branschcertifiering eller ISO, EMAS)

  Välj antal sysselsatta

  Medlemsansökan behandlas av styrelsen. Inträdesavgiften är engångsavgift på 2 500 kr i SBR. Serviceavgift är beroende av antalet anställda, välj nedan: