Materialåtervinning

Målet 95% återvinning av fordon 2015

Lag- och förordningskrav

Enligt lagstiftningen är samtliga auktoriserad bilskrotare skyldig att årligen rapportera de uppgifter som producenten måste ha för att fullgöra sina redovisningsskyldigheter enligt förordningen om producentansvar för bilar (personbilar, lastbilar och bussar) vars totalvikt inte överskrider 3 500 kg. Nedanstående punkter anger de uppgifter som en auktoriserad bilskrotare måste rapportera till bilproducenten.

  • Bilskrotare skall senast den 28 februari varje år till de berörda producenterna lämna de uppgifter från föregående kalenderår, som producenten behöver för att fullgöra redovisningsskyldigheten till NV enligt 13 § 2 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Bilskrotaren skall även sända en kopia av uppgifterna till den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs.

  • Enligt 4 § 5 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar behöver producenten följande uppgifter om hur material och komponenter från bilen;
    • a. återanvänds
    • b. materialåtervinns
    • c. energiåtervinns

  • Ovanstående uppgifter måste skickas in till den producent, som har producentansvaret för respektive fordon

Materialredovisningen gör ni HÄR!