Information om medlemskap

Varför medlemskap i SBR?
SBR är förkortningen på Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Förbundet bildades redan 1961 och är en sammanslutning av företag inom bildemonteringsbranschen. Idag står våra medlemmar för ca 75 % av all bilåtervinning, medlemskapet i SBR innebär många fördelar.

SBRs huvuduppgift är att verka för en god utveckling av branschen i samverkan med myndigheter och andra aktörer. Vi jobbar för en sund utveckling av bilåtervinningen i Sverige och bevakar våra medlemmars intressen i dessa frågor. Vår målsättning är att hjälpa våra medlemmar att öka återanvändningen och återvinningen av bildelar och råvaror från bilar. Vi arbetar för att säkerställa en bra ekonomisk stabilitet för medlemsföretagen, men också för att infria kravet i Bilskrotningsförordningen (2007:186) om en bättre miljö.

Att dessutom kunna koppla det till lägre företagskostnader gör medlemskapet till en god investering.

För att vidareutveckla branschen är SBR sedan 1977 anslutna till både ARA (Automotive Recyclers Association) Fairfax USA som finns representerat av medlemsföretag i fyra världsdelar, och EGARA (European Group of Automotive Recycling Associations). Syftet är att följa utvecklingen inom återvinningsmarknaden, samt främja bildemonteringsbranschens utveckling både nationellt och internationellt

SBR ger dig som medlem följande mervärden

 • Remissinstans i branschfrågor vilket ger möjlighet att påverka lagar och förordningar.
 • Ger dig information om förändringar i miljökrav och lagstiftning i branschen.
 • Bevakar medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, kunder och leverantörer.
 • Ger dig tillgång till juridisk hjälp i branschfrågor.
 • Anordnar kurser och föredrag för att utveckla ditt företag och din personal.
 • Ger ut tidningen Nordisk Bilåtervinning fem gånger om året.
 • Medlemskapet ger dig möjlighet att få bättre betalt för ditt material som ex högre metallpriser.
 • Medlemskapet ger dig tillgång till Storkundsavtal, som minska dina företagskostnader.
 • Medlemskapet ger storskalsfördelar vid bl.a. utbildning/inköp.
 • Lagbevakning, uppdateras automatiskt som är företags specifik.
 • Förbundet har en E-Learning portal för sina medlemmar

SBR medlemskap ger dig även möjlighet att sänka dina kostnader.

I medlemskapet ingår lagbevakning företags specifikt till ett värde av ca10 000 kr/år
Ni får lägre kostnader för branschcertifieringen med ca5 750 kr/år
Ni får lägre kostnad för verktyget att avfyra airbags med ca4 350 kr/år
Ni får lägre kostnad för uppdatering av branschcertifieringen med ca1 250 kr/år 
Enbart detta ger besparingar på21 350 kr/år

Det finns medlemsföretag som sparat upp till 50 000 kr/år genom förmånerna nedan 

 • Ni får lägre kostnader för utbildning, (E-Learning utbildningsportalen ger stor kostnadsbesparing).
 • Ni får lägre Försäkringskostnader en del har fått upp till 50 % lägre premie
 • Ni får lägre kostnader för frakter
 • Ni får branschtidningen Nordisk Bilåtervinning 4 ggr per år