Om SBR

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR, bildades 1961 och är en sammanslutning av företag inom bilåtervinningsbranschen och hette fram till 2012 Sveriges Bilskrotares Riksförbund. Vårt ändamål är att skapa de bästa förutsättningarna för dess medlemmar genom information, kompentensutveckling, rådgivning och opinionsbildning i syfte att öka återanvändningen och återvinning av bildelar från uttjänta fordon och därigenom skapa cirkulära flöden som bidra till ett mer hållbart samhälle.

Förbundets ändamål är att skapa de bästa förutsättningarna för dess medlemmar genom information, kompentensutveckling, rådgivning och opinionsbildning i syfte att öka återanvändningen och återvinning av bildelar från uttjänta fordon och därigenom skapa cirkulära flöden som bidra till ett mer hållbart samhälle.

Idag står våra medlemmar för ca 65 % av all bilåtervinning i Sverige. Bli medlem i SBR!

SBR-Service - Dags att skrota bilen? - Om SBR Service

SBR samarbetar med bilindustrin, motorbranschen, försäkringsbolagen samt med återvinningsindustrin i olika projekt för att öka återbruks och återvinningsgraden i uttjänta fordon. SBR är remissinstans åt olika myndigheter, vi anlitas även av andra branschorganisationer, leverantörer såväl nationellt som internationellt. En viktig del av vår uppgift är att bevaka och även jobba för att kunna påverka de beslut som berör branschen.

SBR bildade tillsammans med Stena Recycling AB det gemensamma bolaget BilRetur. Bilretur är ett nationellt nätverk för återvinning av bilar, som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem för den uttjänta bilen. När du ska göra dig av med din gamla uttjänta bil kan du tryggt vända dig till BilRetur. Målsättningen är att det via BilRetur ska vara enkelt att hitta till din närmaste bilåtervinnare, när det är dags att återvinna den uttjänta bilen.

Internationella Nätverk

För att vidareutveckla branschen är SBR sedan 1977 anslutna till både ARA (Automotive Recyclers Association) Fairfax USA som finns representerat av medlemsföretag i fyra världsdelar, och EGARA (European Group of Automotive Recycling Associations). Syftet är att följa utvecklingen inom återvinningsmarknaden, samt främja bildemonteringsbranschens utveckling både nationellt och internationellt

Meny Om SBR