Press

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, SBR, bildades 1961 och är en sammanslutning av företag inom bilåtervinningsbranschen och hette fram till 2012 Sveriges Bilskrotares Riksförbund.

Förbundets ändamål är att skapa de bästa förutsättningarna för dess medlemmar genom information, kompentensutveckling, rådgivning och opinionsbildning i syfte att öka återanvändningen och återvinningen av bildelar från uttjänta fordon och därigenom skapa cirkulära flöden som bidra till ett mer hållbart samhälle.

Andreas Frössberg

VD, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Telefon: +46 8-55 768 200

Mail: andreas.frossberg@sbrservice.se