Information om konsument köp-tjänstlagen vilka garantier och lagkrav som gäller

Förbundets uppgift är att ge information till alla medlemmar om vilka lagar och förordningar som reglerar branschen. När det gäller försäljning av begagnade reservdelar som både skapar miljönytta och lägre kostnader finns detta reglerat i konsumentköp och tjänstlagen. Se nedan de olika länkarna till respektive.

SBR medlemmar skall följa konsumentköplagen.

Mer information om konsumentköplagen finns på Konsumentverket
Mer information om E-handelslagen finns på Konsumentverket
Mer information om MRF-villkoren finns på MRF

SBR har tagit fram en garanti som förbundet förordar att medlemmarna använder sig av.

SBR Garantin för näringsidkare

SBR Garantin för konsumenter