Vad krävs för att bli SBR medlem

För att bli medlem i SBR krävs att du:

  • Att du uppfyller kraven enligt Bilskrotningsförordningen (2007:186).
  • Att du följer förbundets stadgar och beslut.
  • Att du håller snyggt, har ordning och reda på din anläggning.
  • Att du behandlar dina kunder på ett korrekt sätt.
  • Att företaget är miljö-och kvalitetscertifierad enligt tredjeparts certifiering, ex. SBR branschcertifiering, ISO eller Emas.