Statistik av totalt antal utfärdade avregistreringar från 1991 till 2019