Information om Branschcertifiering

Branschcertifieringen är ett frivilligt branschanpassat ledningssystem för bildemonterare. Det syftar till att bransch företagen som uppnår en certifiering skall ha ett systematiskt och förbättrings inriktat arbetssätt för sitt miljö- kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Även företag utanför branschen har möjlighet att tillämpa branschcertifieringen.

De företag som är med i förbundet har lägre kostnader för branschcertifieringen

Certifieringen lanserades av SBR 1997, för att genomgå en större omarbetning 2001. Därefter har det vidareutvecklats i olika steg och har även för avsikt att fortsätta att utvecklas. Branschcertifieringen är uppbyggd enligt samma struktur som ISO 9001:2000 och ISO 14001. För att göra certifiering mer värdefull har även krav kopplat till arbetsmiljö och brandskydd inarbetats i standarden.

Certifieringen innebär att nivån är likvärdig den som ISO föreskriver, men där vi har anpassats den till vår bransch. Flertalet av kraven i ISO 9001 och ISO 14001 är med i branschcertifieringen. Det betyder att i många fall är denna branschcertifiering ett väl så bra alternativ, jämfört med en certifiering enligt ISO 9001 och IOS 14001. Även krav som riktas på SBR anslutna bildemonterare kopplat till miljö- och kvalitetsstyrning, uppfyller denna branschcertifiering på ett bra sätt.

Till kraven i certifieringen finns även exempel på hur kraven kan uppfyllas. Dessa erhålls av alla bildemonterare som köper kraven i standarden, vilket underlättar för att förstå hur kraven i standarden ska uppfyllas.

När en bildemonterare bedömer att de uppfyller kraven för branschcertifiering, granskas de av en opartisk revisor. SBR har avtal med SBCert – Scandinavian Business Certification AB för genomförande av dessa revisioner. Revisionerna genomförs sedan årligen för att säkerställa att man jobbar på ett sätt så att kraven i branschcertifieringen upprätthålls. Vart 3.e år genomförs sedan en så kallad omcertifiering.

Här kan ni läsa vår Branschcertifierings broschyr.

De företag som är branschcertifierade uppvisar denna logga på sin hemsida

SBR Branschcertifiering