SBR Uppförandekod

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund har en Uppförandekod som alla medlemsföretag följer. Uppförande koden antogs på halvårsmötet 2023. SBR har som ambition att denna ska följas av andra företag i branschen också. Ladda ner SBR Uppförandekod  här.